choinki

P.P.H. ANMA to firma rodzinna działająca w branży od 1993 roku.

 

Przez te wszystkie lata konsekwentnie rozwijaliśmy swoją firmę co roku wprowadzając do oferty handlowej nowe choinki oraz powiększając grono naszych krajowych i zagranicznych odbiorców. Te doświadczenia pozwoliły nam osiągnąć ugruntowaną pozycję i czołowe miejsce wśród polskich producentów wyrobów świątecznych. Wszystkie nasze wyroby posiadają wymagane atesty. Według życzenia klienta mogą być zapakowane w estetyczny karton lub worek foliowy. Duży park maszynowy pozwala nam na szybką i solidną realizację zamówień, powtarzalność wzorów. Na życzenie klientów jesteśmy w stanie wyprodukować wszystkie możliwe wyroby z drutu i igliwia w różnych kolorach i gęstości, do dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych.


RODO - Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest firma : PPH ANMA Andrzej Matyja z siedzibą w Koziegłowach - 42-350 Koziegłowy ul. Żarecka 30
  2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży i gromadzone w celach podatkowo - skarbowych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
  4. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Dostęp do Pana/Pani danch osobowych posiadają jedynie firmy ściśle współpracujące a Administratorem i posiadające z nim umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np dostawcy usług prawnych, biura rachunkowe ) oraz organy upoważnione do otrzymania takich danych w wyniku innych regulacji prawnych (np prokuratura, sąd, policja)
  6. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.
  7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z firmą PPH ANMA Andrzej Matyja